חברת אלון איזנברג, מהנדסים, סוקרים ושמאים מתמחה בביטוח הנדסי בשוק הביטוח הישראלי.

הביטוח ההנדסי הוא ענף נישה במכלול ביטוחי הרכוש בארץ ובעולם, ומכיל בתוכו מספר כיסויי ביטוח עיקריים: עבודות קבלניות, עבודות הקמה, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, קלקול סחורה, אובדן רווחים ועוד, כאשר לכל ענף תנאים ותוספות ייחודיות.

מגוון התחומים בהם אנו עוסקים:

  1. סקרי סיכונים וחיתום בענפי הביטוח ההנדסי

  2. סקרי סיכונים וחיתום בענפי ביטוח הרכוש והחבויות

  3. שמאות בכל ענפי ביטוחי הרכוש (למעט רכב)

  4. הרצאות וחיתום הנדסי

להלן תמונות מייצגות של פרויקטים שבוצעו על ידינו, על הקרקע או בעזרת הרחפן שלנו.

© Alon Eisenberg 2018

המידע המפורט לעיל באתר נועד להרחיב את הדעת ומתבסס על ידע אישי ופרסומים חיצוניים, ומוגש כשרות על פי מיטב הבנתנו המקצועית. אין לראות במידע זה כקביעת עמדה לעצם עשיית ביטוח ו/או קביעת תנאים מוקדמים טרם עשייתו ובעניין זה מלוא הסמכות וההחלטה נתונה בידי חתמי חברות הביטוח.