ביטוח שבר מכני

פוליסה לביטוח שבר מכני היא פוליסה משלימה לביטוח רכוש ומבטחת את הציוד והמכונות של המבוטח כנגד אובדן או נזק שבר מכני שאינם מכוסים, או ניתן לכסותם בפוליסת הרכוש.

 

פוליסה לביטוח שבר מכני היא על בסיס "כל הסיכונים" קרי כל נזק המכוסה תחת הגדרת מקרה הביטוח ואינו מוחרג מכיסוי, כלול בכיסוי הביטוחי.

 

הגדרת מקרה הביטוח – אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח.

 

גורמי האובדן והנזק השכיחים בפוליסת שבר מכני הם: תכנון לקוי, הפעלה לקויה, חומרים לקויים, שבר פנימי, התפוצצות, קצר חשמלי והתחממות.

 

תקופת הביטוח היא לרוב שנתית מתחדשת.

 

סכומי הביטוח של הציוד והמכונות הם בהתאם לרשימה מפורטת על בסיס ערכם כחדש בתוספת הוצאות הובלה והרכבה.

 

חריגי הפוליסה ייחודיים. בראש ובראשונה אין כיסוי לכל סיכון המכוסה או סיכון הניתן לרכישה בפוליסת הרכוש. חריג ייחודי נוסף הוא שהכיסוי קיים רק לציוד לאחר שהורכב ועבר בהצלחה הרצה וביצועים כמתחייב בהוראות היצרן. בנוסף, מוחרגים: עומס יתר במתכוון, ניסיונות וניסויים, אחריות היצרן, אביזרים בני חלוף או מתכלים ונזקים כתוצאה ישירה משימוש או עבודה רגילה כגון בלאי, חלודה, כימיקלים והשפעה אטמוספרית מתמשכת.

 

חשוב לציין שהפוליסה מכסה את הציוד והמכונות כאשר הרכוש פועל, בזמן שאינו פועל ואף בזמן פירוק והרכבה, אך למעט ההרכבה הראשונה.

 

חישוב עלות התיקון במקרה של נזק מחולקת לנזק שניתן לתיקון, בו לא מופחת בלאי בחישוב עלות התיקון. באובדן מוחלט ישלם המבטח את ערכו הממשי הכספי של הרכוש כפי שהיה מיד טרם קרות הנזק.