שיתוף וקישור למאגרים

אבי הזקן והטוב אמר עוד לפני עידן האינטרנט, "מי שהולך בבוקר לבית הספר הוא או עצלן או טיפש, לך תקרא, הכל כתוב בספרים". מעניין מה היה אומר על Wikipedia  או על מה שמצורף מטה.

מצורפים קישורים למאגרי מידע שונים הקשורים בביטוח הנדסי, אתרי חברות הביטוח הישראלית, אתרי מבטחי המשנה, אתרי איגודים העוסקים בביטוח הנדסי ואתרי יועצי ביטוח

אם קיימים אתרים נוספים שאתם מכירים, אתם מוזמנים לשלוח לנו ונעדכן בהתאם

© Alon Eisenberg 2018

המידע המפורט לעיל באתר נועד להרחיב את הדעת ומתבסס על ידע אישי ופרסומים חיצוניים, ומוגש כשרות על פי מיטב הבנתנו המקצועית. אין לראות במידע זה כקביעת עמדה לעצם עשיית ביטוח ו/או קביעת תנאים מוקדמים טרם עשייתו ובעניין זה מלוא הסמכות וההחלטה נתונה בידי חתמי חברות הביטוח.