עלוני ביטוח הנדסי

לכל העלונים

עלון ביטוח הנדסי מספר 1:

1. סחורה בהעברה במסגרת פוליסה לביטוח הנדסי

2. ציוד מכני הנדסי - נזקים במהלך העברה

3. מושג לעלון - Normal Action of the Sea

4. נושא מקצועי - קיר דיפון: מטרה, סוגים, וסכנונים

עלון ביטוח הנדסי מספר 1.pdf

 

 עלון ביטוח הנדסי מספר 2:

1. סיכום כנס IMIA ספטמבר 2012 וסטטיסטיקה בביטוח הנדסי

2. דחיקת צנרת תת קרקעית - עקרונות וציוד

3. מושג לעלון - LEG 1,2,3 / DE 1,2,3,4

 עלון ביטוח הנדסי 2 דצמבר 2012.pdf

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 3:

1. תרגום מאמר בנושא: שיטה עקבית של חישוב נזק מקסימאלי אפשרי PML בפרויקטים קבלניים

2. תקופת הרצה בפוליסות לעבודות קבלניות או הקמה

3. גשר מקטעים מאוזן - Balanced Cantilever Bridge

עלון ביטוח הנדסי 3 ספטמבר 2013.pdf

 EPI 52 - Cold Testing, Hot Testing and Commissioning.pdf

תרגום לעברית: בדיקה קרה, בדיקה חמה, הסמכה ואישור מערכות.pdf 

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 4:

1. מצגת פיגומים, תבניות ותמיכות

עלון ביטוח הנדסי 4 דצמבר 2013.pdf

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 5:

אובדן רווחים - 

1. מידע בסיסי וכלי עזר לחיתום

2. גילון עבודה באקסל לחישוב סכומי ביטוח

3. תוכנית המשכיות עסקית

עלון ביטוח הנדסי 5 אפריל 2014.pdf

DSU_Worksheet_V2_20130327 גיליון עבודה לאובדן רווחים.xlsm

המפקח על הבנקים ניהול המשכיות עסקית.pdf

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 6:

תיאור הקמת מגדל הפיקוח החדש בנמל התעופה בן גוריון

עלון ביטוח הנדסי 6 ספטמבר 2014.pdf 

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 7:

1. סיכום הנושאים מהכנסים האחרונים של האיגוד הבינלאומי למבטחים הנדסיים – IMIA וסטטיסטיקה בנוגע לביטוח הנדסי בעולם

2. בעקבות הנזק שארע לאחרונה בערבה, מידע על שיטות הנחת צנרת, תוך מתן דוגמא להנחת צנרת גז טבעי בלחץ גבוה

3. מידע והמלצות בקשר לנזקי אבק בעבודות קבלניות

4. משחק תפזורת מילים עם כלי צמ"ה

5. פרויקט הווספה.... 

עלון ביטוח הנדסי 7 ינואר 2015.pdf

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 8:

1. הקשר בין "רפורמת המרפסות" וביטוח עבודות קבלניות

2. נזק ישיר בעבודות קבלניות

3. תנאי כלונסאות 

4. גשרים אקולוגיים או איך משכנעים חזיר וצבי לחצות כביש סואן ?

עלון ביטוח הנדסי מספר 8 ספטמבר 2015.pdf

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 9:

1. סיכום הנושאים מהכנסים האחרונים של האיגוד הבינלאומי למבטחים הנדסיים – IMIA וסטטיסטיקה בנוגע לביטוח הנדסי בעולם

2. עיקרי מאמר על סיכוני שביתות, פרעות והתקוממות עממית בפרויקטים קבלניים

3. פירוש החריג של הפסקת עבודה לתקופות מעל 90 יום

4. לילינבלום 17 התמוטטות מבנה לשימור בשלב עבודות התאמה והרחבה

5. רכוש בהעברה: ליווי מיכל של מעקר רציף באורך 22 מטר במסע מהנמל ועד למפעל

עלון ביטוח הנדסי מספר 9 מאי 2016.pdf

 

עלון ביטוח הנדסי מספר 10:

1. תיאור קוד ההתנהלות המשותף לניהול סיכונים בעבודות מנהור Joint Code of Prectice for Risk Managment of Tunnel Works

tunnel code of practice 2012.pdf

2. מכוני הבקרה במסגרת הרפורמה בתכנון ובנייה תיקון 101 ו-102 

3. מה בין עגורן לעגור ?

4. פרויקט ים לי-ם: האקווריום על שם משפחת גוטסמן בגן החיות בירושלים

עלון ביטוח הנדסי מספר 10 - ספטמבר 2016.pdf

עלון ביטוח הנדסי מספר 11:

1. מספר נקודות בקשר לביטוח עגורני צריח באתרי בנייה וסיבות לנזקים

2. ההשפעה של אמונה ומסורת על בניית רבי קומות וסלילת כבישים, בארץ ובעולם

3. מגדל המילניום בסן פרנסיסקו, ששוקע ונוטה על צדו

4. מקבץ אתרים ודפים מעניינים מן המרשתת

5. הבולען היפני שתוקן בתוך זמן שיא

6. מאמר אורח: סקירת הקמת גשר בשיטת הזיז המאוזן במחלף אם המושבות.

עלון ביטוח הנדסי מספר 11 - אפריל 2017.pdf