מהו ביטוח הנדסי?

ביטוח הנדסי הינו מונח בו משתמש שוק הביטוח כהגדרה למקבץ של פוליסות המחייבות ידע הנדסי וכוללות ביטוח עבודות בנייה, עבודות הקמה, מכונות (שבר מכני), ציוד אלקטרוני ואובדן רווחים מכל אלה, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה), קלקול סחורה משבר מכני וכיסוי תשתיות ופרוייקטים שבנייתם נסתיימה.

 

הביטוח ההנדסי מחולק לשני סוגים עיקריים של פוליסות:

(1) פוליסות רב שנתיות לבנייה והקמה

(2) פוליסות שנתיות מתחדשות לרכוש הנדסי (שבר מכני, ציוד אלקטרוני, צמ"ה).

 

נציין כי פוליסות הרב שנתיות ייחודיות בענף הביטוח שכן הינן הפוליסות היחידות שתקופת הביטוח שלהן אינה על בסיס שנתי מתחדש אלא בהתאם לתקופת הבנייה או ההקמה בפועל, לתקופות שהן קצרות או ארוכות משנה.

 

ביטוח עבודות קבלניות – כיסוי ביטוחי המיועד למירב הפרויקטים של בנייה, החל מבניית מבני מגורים, מבני תעשייה, תשתיות כבישים ורכבות ועד פרויקטים מורכבים של בניית גשרים ומנהרות.

 

ביטוח עבודות הקמה – כיסוי זהה לביטוח עבודות קבלניות המורחב לתקופת הרצה ומיועד לביטוח פרויקטים הכוללים בעיקר עבודות שהן בהגדרתן עבודות הרכבת ציוד, מכונות ומפעלים, והמחייבים לאחר הקמתם ו/או הרכבתם תקופת הרצה והפעלתם לתפוקה וייצור למטרות שלהן נועדו כגון קווי ייצור ,מפעלי תעשייה, תחנות כח ועוד.

 

שבר מכני – כיסוי משלים לביטוח רכוש שנועד לבטח את הציוד והמכונות של המבוטח כנגד אובדן או נזק שבר מכני לציוד ולמכונות שאינו מכוסה בפוליסת הרכוש. דוגמאות לרכוש מבוטח הן מכונות וציוד במבנים, ציוד ומכונות במפעלים ועד תחנות כח לסוגיהן.

 

ציוד אלקטרוני – כיסוי משלים לביטוח רכוש ונועד לבטח את המערכות האלקטרוניות של המבוטח כנגד אובדן או נזק אלקטרוני למערכות האלקטרוניות שאינו מכוסה בפוליסת הרכוש. הרכוש המבוטח כולל מחשבים, שרתים וציוד אלקטרוני ייחודי.

 

אובדן רווחים – כיסוי נוסף בגין אובדן רווחים ליזם המבטח עבודות קבלניות או הקמה כתוצאה מנזק מכוסה בפוליסת העבודות הקבלניות ונגרם בתקופת הביטוח של הפרוייקט או ביטוח אובדן רווחים לבעלים של רכוש שנגרם לו נזק שבר מכני או נזק ציוד אלקטרוני.

 

ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – כיסוי רכוש וצד ג' המיועד לבטח ציוד ייעודי לעבודות קבלניות ו/או ציוד חקלאי כנגד אובדן או נזק בלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית או כתוצאה מאש.

 

קלקול סחורה – כיסוי משלים לביטוח שבר מכני שנועד לבטח את הסחורה המאוחסנת של המבוטח כנגד אובדן או נזק שנגרם משינויי טמפרטורה כתוצאה משבר מכני של מערכות הקירור.

 

תשתיות ופרויקטים שבנייתם נסתיימה – כיסוי נדיר יחסית המיועד לספק למבוטח כיסוי כנגד סיכונים נקובים (לרוב אש, נזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גניבה ונזק בזדון) הנגרמים לתשתיות שבנייתם נסתיימה, בין אם הן בשימוש או לא, ופרויקטים שבנייתם הופסקה או הסתיימה אך לא החל בהם השימוש.